tài khoản pamm là gì

Pamm Forex là một phần mềm giao dịch tự động ngoại hối, thực hiện tất cả giao dịch cho bạn với giao diện mà bạn sẽ tìm thấy trong thế giới ảo thông thường. Pamm thực sự vượt xa hơn thế; họ cũng là một thị trường để mua và bán cung cấp. Tài khoản Pamm cho các trang web như eTrade, CFDstreet, Tradermatch, ForexMonster, iTradeMonster, SamuareX, HMC Moneycenter, ICL Moneycenter và nhiều trang khác.

Điều hấp dẫn là bạn không thể bật chương trình này và trở thành một nhà giao dịch thành công. Do tích hợp với giao dịch trực tuyến, bạn cần có ít nhất một tài khoản mở để sử dụng chương trình. Tài khoản này có thể thuộc về bất kỳ loại nào; bạn có thể thực hiện W-D, giới hạn đơn hàng, dừng đơn hàng, đơn hàng giới hạn trung tâm, đơn hàng không giới hạn hoặc thậm chí chặn đơn hàng. Nó thường sẽ cung cấp cho bạn các tùy chọn để thực hiện một loạt các chiến lược.

Nó sẽ xử lý tài khoản của bạn và sẽ cảnh giác cho giao dịch có lợi nhuận. Khi bạn đặt hàng cho một giao dịch, nó sẽ mua hoặc bán loại tiền này trong tài khoản của bạn. Sau đó, họ sẽ trả giá thầu hoặc đặt giá dừng cho giao dịch.

Pamm có thể sử dụng các kỹ thuật khác nhau để đặt giao dịch của bạn; một số trong đó sẽ cung cấp cho bạn một loạt các lợi ích. Ví dụ, lệnh giao dịch sẽ sử dụng lịch sử giao dịch năm hoặc bảy ngày; điều này có tác dụng cho bạn thấy chính xác cách thức hoạt động của tiền tệ. Nó cũng có lợi ích là một chuỗi thời gian có thể được tận dụng để đạt được một viễn cảnh mới về xu hướng chung của thị trường.

Bạn cũng có thể đặt các chương trình giao dịch tự động trên tài khoản của mình để đặt hàng cho bạn khi bạn cần. Họ cũng có thể giao dịch chống lại bạn theo một trong hai hướng. Bạn luôn có thể có người khác đang điều hành chương trình giao dịch tự động hoặc bạn có thể có nó ở bên để làm điều đó cho bạn. Nó có thể là một cách tuyệt vời để tự làm chủ trong thế giới giao dịch ngoại hối.

Pamm cũng là một cách tuyệt vời để dạy bản thân về tâm lý thị trường. Một trong những phần lớn nhất về Palm là nó cho phép bạn đặt các lệnh giao dịch trong tài khoản giao dịch của mình và không phải lo lắng về việc nó sẽ lấp đầy cho bạn.

Palm là một cách tuyệt vời để bắt đầu trong thế giới giao dịch ngoại hối. Đây là một chương trình thực sự hoạt động và cung cấp cho bạn tất cả các công cụ mà bạn cần để trở thành một nhà giao dịch thành công.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group